1.

WhiteSur icon theme

Full Icon Themes by vinceliuice
108 comments
8 .3
3 hours ago
2.

Fantasy icon theme

Full Icon Themes by yeyushengfan258
26 comments
8 .3
Plings: 1
17 hours ago
3.

Cloudy 1.5.5

GTK3 Themes by g-nome
54 comments
8 .4
20 hours ago
4.
8 .1
1 day ago
5.

Luna Icons 0.5

Full Icon Themes by darkomarko42
6 comments
7 .6
1 day ago
6.

Juno 1.5.0

GTK3 Themes by eliverlara
129 comments
8 .9
Plings: 1
1 day ago
7.

RetroPixel 0.74

Full Icon Themes by Padster
15 comments
6 .2
1 day ago
8.

Citrus icon theme

Full Icon Themes by yeyushengfan258
53 comments
8 .5
Plings: 1
1 day ago
9.

McMojave-circle

Full Icon Themes by vinceliuice
277 comments
9 .2
1 day ago
10.

We10X icon theme

Full Icon Themes by yeyushengfan258
98 comments
8 .3
Plings: 1
1 day ago