51.

Ambiance Saffron Wine 2018-A

GTK3 Themes by fenario
Arch (tar.gz)
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 06 2018
52.

Marwaita (OSX) 1.0.7

GTK3 Themes by darkomarko42
12 comments
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 05 2018
53.

Flat-R-Miami 0.6

Icon Themes by radexkde
1 comment
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Aug 04 2018
54.

Yaru-dark 0.1

GTK3 Themes by mfy
Source-Code
3 comments
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 04 2018
55.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 03 2018
56.

MacOS / iOS iCon theme 1.0

Icon Themes by NKBD
8 comments
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Aug 03 2018
57.

Fluent Design Theme 1.4

GTK3 Themes by trampover
Source-Code
9 comments
Score 63%
63 Likes
37 Dislikes
Aug 02 2018
58.

Flat Material Icons 1.0

Icon Themes by Edward_Kenway
19 comments
Score 67%
67 Likes
33 Dislikes
Aug 02 2018
59.

LightningBug 1.1

GTK3 Themes by g-nome
4 comments
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Aug 02 2018
60.

Suru++ [Minimal][Only for Ubuntu] v14.5

Icon Themes by Magog64
Source-Code
206 comments
Score 81%
81 Likes
19 Dislikes
Aug 02 2018